• Dweud eich dweud

Dweud eich dweud

  • Ffurflen Sylwadau

  • • Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt, efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn rhagor i chi am y sylwadau a wnaethoch hefyd.

  • Adborth

  • Diogelu Data

    Rydym yn cadw pob data personol yn unol â Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) (UE) 2016/679 ac ni chaiff eich data personol ei drosglwyddo y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Gallwch weld ein Datganiad Preifatrwydd llawn, y Polisi Diogelu Data, y Polisi Cadw Data a darganfod sut i wneud Cais Mynediad Pwnc ar y cyfeiriad gwefan canlynol becg.com/dp neu drwy gysylltu â ni ar 01962 893 893 / dataprotection@becg.com.