• Dweud eich dweud

Dweud eich dweud

Gallwch roi adborth neu wneud sylwadau ar y cynigion datblygu yn uniongyrchol i’r Cyngor yn y ffyrdd a ganlyn:

Trwy’r post:      

Adran Gynllunio
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Trwy e-bost:      CynllunioCynllunio@ynysmon.gov.uk

Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cofnodi a’u hystyried gan y Cyngor fel rhan o’i benderfyniad ar y cais cynllunio.

Cyfeiriwch at borth cynllunio ar-lein y Cyngor am amserlenni perthnasol ar gyfer darparu sylwadau ar y cais cynllunio gan ddefnyddio’r ddolen we ganlynol:

https://www.anglesey.gov.uk/en/Residents/Planning-building-control-and-conservation/Planning/View-planning-and-building-control-applications.aspx

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch, ffoniwch y Cyngor ar (01248) 750057.