• Cynllun Datblygu Glannau Caergybi

Croeso

Mae Conygar Holyhead Ltd yn paratoi cynlluniau ar gyfer Cynllun Adfywio Glannau Caergybi.

Cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol i Gyngor Sir Ynys Môn, mae Conygar Holyhead Ltd. (Conygar) yn cynnal rhaglen ymgynghori statudol cyn-ymgeisio 28 diwrnod yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Mae Conygar yn arwain adfywiad Glannau Caergybi â chynlluniau i’w trawsnewid yn ddatblygiad defnydd cymysg sy’n cynnwys marina newydd, eiddo preswyl, gan gynnwys trosi Tŷ Soldiers Point a Thŷ Porth-y-Felin, wedi’i osod mewn tirwedd deniadol sy’n hygyrch i’r cyhoedd.

Bydd yr ymgynghoriad cyn-ymgeisio statudol hwn yn adeiladu ar y rhaglen ymgysylltu cymunedol anffurfiol (h.y. anstatudol) a gynhaliwyd yn gynnar yn 2021. Yng ngoleuni’r cyfyngiadau ynghylch y Pandemig COVID-19, defnyddiodd y rhaglen ymgysylltu hon ddulliau cyfathrebu digidol ac roedd yn cynnwys arddangosfa gyhoeddus rithwir.

Os ydych chi am weld yr Arddangosfa Rithwir flaenorol, cliciwch yma.

Arddangosfa Rithwir